Отличие Windows 7 от Windows 10Отличие Windows 7 от Windows 10

3 thoughts on “Отличие Windows 7 от Windows 10

  1. .вот насчет панели управления и прочего – то на этот счет я установил на семерке РЕЖИМ БОГА !!! И никаких проблем !!! ЛАЙК !!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *